פרידל גידלביץ' - 19 תמונות

עמוד מתוך 3
יום העליה על הקרקע של כפר-רופין (מסד)
לתמונה זו 1 תגובות
יום העליה לקרקע של כפר-רופין (מסד)
לתמונה זו 0 תגובות
הטיול והתרנגולות
לתמונה זו 1 תגובות
צולים תרנגולות על רקע עדר עיזים וכבשים
לתמונה זו 0 תגובות
אלכסנדר ורדי - על אופניו, עם המרסס נגד המלריה
לתמונה זו 0 תגובות
אלכסנדר ורדי - מרסס נפט על זחלי האנופלס
לתמונה זו 0 תגובות
אלכסנדר ורדי - בודק יתושים במי הביצה
לתמונה זו 0 תגובות
אלכסנדר ורדי - נלחם במלריה
לתמונה זו 0 תגובות
אלכסנדר ורדי - בבית הגידול ליתושים
לתמונה זו 1 תגובות
עמוד מתוך 3