ילדים ונעורים

(11939 תמונות)

טבעי שזהו הפרק הגדול באלבום, ובו אלפי תמונות, של כל מי שגדל כילד במעוז חיים. במעוז ישמו במלואו את רעיון החינוך המשותף, והתמונות מספרות את הסיפור. הפרק נחלק לחמשה מדורים.
1. פעוטים וילדים.
2. נעורים ובצבא.
3. חגי ילדים.
4. טיולים,מחנה אירגון, גיוסים, פינת חי.  
5 . חגי מחזור.

 
חגי ילדים (2594 תמונות)
 
חגי מחזור (247 תמונות)
 
נעורים ובצבא (1994 תמונות)
 
פעוטים וילדים (5719 תמונות)